Kauden sääntöpainotukset

 

JALKAPALLO- JA EROTUOMARITOIMINNASSA  HUOMIOITAVIA TEKIJÖITÄ PELIKAUDELLA 2012

1.  LOUKKAANTUNEET PELAAJAT (sääntö 5, sivu 55)

 •   saman joukkueen pelaajat ovat törmänneet toisiinsa ja tarvitsevat välitöntähuomiota
 •   pelaajien ei tarvitse poistua kentältä hoitoa saamaan
 •   pelaajien hoitaminen voidaan toteuttaa kentällä

Perustelu: Vastajoukkue ei voi saada hyötyä pelatessaan useamman pelaajan ylivoimalla pelaajia hoidettaessa.

2. PAARIEN VIENTI KENTÄLLE

Paarinkantajat voivat viedä paarit kentälle saatuaan siihen merkinannon erotuomarilta.

3. HARHAUTTAMINEN RANGAISTUSPOTKUSSA (sääntö 14 + SPL 4)

Rangaistuspotkun potkaisija saa harhauttaa potkaistessaan, mutta vain lähestyessään palloa. Harhauttaminen, joka tapahtuu potkaisijan asetettua ”tukijalan” pallolle, on sääntöjenvastaista ja aiheuttaa varoituksen rikkeeseen syyllistyneelle epäurheilijamaisen käyttäytymisen takia. Muu toiminta tapahtuu säännön 14 mukaisesti.

4. TAKLAUKSET JA NIIDEN SEURAUKSET - PELAAJIEN SUOJELEMINEN

Erotuomareiden tärkein tehtävä kentällä on suojella pelaajia.

Taklauksia arvioidessaan erotuomarit ottavat huomioon:

 •   teon tarkoituksellisuuden
 •   taklaajan vauhti ja voimakkuus
 •   taklaajan asento – kentän pinnassa tai seisten
 •   taklaajan mahdollisuus pelata palloa

Lisäksi erotuomarit soveltavat tuomioidensa perusteeksi seuraavia kriteereitä:

 •   holtiton  –>  vapaapotku
 •   piittaamaton  –>  vapaapotku + varoitus
 •   kohtuuton voiman käyttö  –>  vapaapotku + kentältä poisto

Kaudella 2011 erotuomarit kiinnittävät erityistä huomiota vastapelaajiin kohdistuviin, eteen suoriksi ojennetuin jaloin (jalkapohjat edellä) tehtyihin taklauksiin. Näitä pidetään vaarallisina vastapelaajalle ja ne rangaistaan suoralla vapaapotkulla, tai rangaistuspotkulla sekä poistamalla rikkeeseen syyllistynyt pelaaja kentältä.

5. EROTUOMAREIDEN HENKILÖKOHTAISTEN RANGAISTUSTEN HALLINTA

Onnistumisen tärkeitä edellytyksiä ovat:

 •   selkeä toiminta pelaajaa puhutellessa ja varoitettaessa
 •   elehtivän pelaajan varoittaminen
 •   jatkuvasta sääntöjenvastaisesta pelistä varoittaminen
 •   henkilökohtaisten rangaistusten johdonmukaisuus rangaistuspotkuun johtaneiden 
 •   tuomioiden yhteydessä

6. EROTUOMARISTON YHTEISTYÖ

Erotuomaristo valmistautuminen otteluun siten, että jokaisella on selvä ajatus ryhmän sisäisestä vastuunjaosta.

 •   avustavien erotuomarien on maltettavat soveltaa ”W & S” –menetelmää 
 •   erotuomarin pitää ryhmänjohtajana, silloin kun se on mahdollista, vahvistaa avustavan 
 •   erotuomarin ratkaisua ja tukea täten häntä
 •   erotuomariston työskentelyn on sujuttava virheettömästi, vaikka tekniset apuvälineet eivät toimisikaan
 •   erotuomariston sisäistä vuorovaikutusta voi parantaa ryhmään kuuluvien henkilöiden 
 •   välisillä huomaamattomilla merkinannoilla
 •   keskinäisiä neuvotteluja pelin aikana voidaan toteuttaa tarvittaessa

7. TEKNINEN ALUE - PELIN OHJAAMINEN

Erotuomari voi poistaa sellaisen joukkueen taustahenkilön tekniseltä alueelta, joka ei käyttäydy sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Seuraavanlainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää:

 •   jatkuva teknisen alueen ulkopuolelle meneminen sen takia aikaisemmin annetun suullisen huomautuksen jälkeen
 •   sopimattoman kehon kielen tai suullisten ilmausten käyttö (kohdistettuna vastajoukkueen tekniselle alueelle, vastajoukkueen pelaajiin tai katsojiin sopimattomalla tavalla)
 •   tuomioihin kohdistuva protestoiva elehtiminen
 •   pelikentälle meno ilman erotuomarin lupaa

8. KAUDEN AIKANA TARKKAILTAVIA YKSITYISKOHTIA

 •   pelaajat, jotka eivät kunnioita pelin arvoja – ”troublemakers”
 •   pelaajat, jotka pyrkivät sabotoimaan vastajoukkueen vapaapotkuja
 •   sääntöjen soveltamista loppuvihellyksen jälkeen – henkilökohtaiset rangaistukset
 •   vastustajaa piittaamattomasti rikkovat pelaajat
 •   loukkaantuneisiin pelaajiin kohdistuneet toimenpiteet
 

Henkilökohtaisten rangaistusten koodisto

Varoituskoodit

A = epäurheilijamainen käytös (kuten vähäinen rikkomus, vaarallinen pelitapa, tai vastustajan kiinnipitäminen)

B = erotuomariston arvostelu sanoin tai elein (tuomioiden arvostelu, protestointi)

C = jatkuva sääntöjenvastainen peli

D = pelin jatkamisen viivyttäminen

E = sääntömääräisten etäisyyksien noudattamattomuus kulma- ja vapaapotkut /  9,15m ja rajaheitot / 2m

F = pelikentälle tulo ilman erotuomarin lupaa

G = pelikentältä poistuminen ilman erotuomarin lupaa

 

Kentältäpoistojen koodit

H = raaka peli (kuten kohtuuton tai järjetön voiman käyttö)

I = väkivaltainen käytös (kuten piittaamaton tai väkivaltainen toiminta)

J = vastustajan, tai jonkun muun päälle sylkeminen

K = vastustajan maalin, tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden estäminen pelaamalla palloa tarkoituksellisesti käsin

L = kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan ilmeisen maalintekomahdollisuuden estäminen rikkomalla tätä vapaa- tai rangaistuspotkun aiheuttamalla tavalla

M = hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai eleet

N = toinen varoitus samassa ottelussa